09.11.2016 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2016 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.