Sektör Bilgisi

Sektörel Gelişmeler ve 2022 Beklentileri

Havacılık sektörü kötü geçen 2020 yılının ardından aşının bulunması ile 2021 yılına umutlarla girmiştir. Ancak sektörün normalleşmesi adına yılın ilk çeyreğinden itibaren alınan önlemler, yaz döneminde seyahat talebini tekrar harekete geçirse de dünya genelinde aşılama oranlarının beklenen seviyeye ulaşamaması, salgının yayılımını değiştiren varyantların ortaya çıkması ve ülke otoritelerinin salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemlerin farklılaşması sektörün iyileşmesini yavaşlatmıştır.

Bu süreçte uluslararası yolcu trafiğinde iyileşme yavaşlarken iç hat uçuşlarına yönelen talep sektördeki toparlanmada önemli rol oynamıştır. Uluslararası yolcu trafiği 2019 seviyesinin ancak %25’ine gelirken, iç hat yolcu trafiği ise %72 seviyesine ulaşmıştır.  Bu gelişmeler ile birlikte 2019 yılında iç hatlarda 2,64 milyar, dış hatlarda 1,85 milyar olmak üzere toplam 4,5 milyar yolcu taşınan sektörde, 2021 yılında 1,78 milyarı iç hat ve 511 milyonu dış hat olmak üzere toplamda 2,3 milyar yolcu taşınmıştır.

Birçok pazarda 2021’de görülmeye başlanan iyileşmenin devam etmesiyle 2022 yılında sektörde genel olarak yukarı yönlü bir beklenti mevcuttur. Sektörde 2022 yaz sezonu itibarıyla büyümenin ivmelenmesi beklenmektedir. 2022 yılında yolcu sayısında 3,4 milyar ile 2019’un %76’sına; yolcu trafiğinde ise %51 artışla 2019’un %61’ine ulaşılacağı öngörülmektedir.

2021 yılı Covid-19 pandemisi sonrası tedarik zincirindeki aksaklıkların devam ettiği, hava kargonun kilit rolünü sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Kargo uçaklarıyla sunulan kapasite artışına rağmen, pandemi öncesinde hava kargo kapasitesinin yaklaşık %50’sini oluşturan geniş gövde belly kargo kapasitesindeki düşüşün etkisiyle Ocak-Aralık 2021 döneminde 2019’un aynı dönemine göre kargo kapasitesinde %10,9 düşüş yaşanmıştır.

Pandeminin etkisiyle değişen tüketici davranışları ve tüketicilerin ürünlere daha hızlı ulaşma beklentisi, hava kargo sektörüne olan ihtiyacı daha belirgin hale getirmiştir. Bununla birlikte gelecek yıllarda da artması beklenen e-ticaret hacmi, hava kargo talebini olumlu etkilemeye devam edecektir. Hava kargo içinde %18 paya sahip olan ve en hızlı büyüyen segment olarak öne çıkan e-ticaretin payını 2022’de %22’ye çıkaracağı öngörülmektedir.

2022 yılında hava kargo trafiğinin %4,9 artacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte geniş gövde ile uzun menzil uçuş trafiğinin artması hava kargo kapasitesini artıracaktır. Talepten daha fazla artan kapasite nedeniyle 2022’de kargo birim gelirlerinin %8 azalacağı, hava kargo gelirlerinin de %3,5 azalarak 168,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Türk Hava Yolları 2022 Yılı Beklentileri

2020 ve 2021 yıllarında sektördeki ortak pazardaki hava yollarından operasyonel ve finansal açıdan pozitif ayrışan Türk Hava Yolları, 2022 yaz dönemi ile birlikte ivmesini artırarak büyümesini devam ettirecektir.

2021 yılında Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde ilave uçuş noktaları ve mevcut hatlardaki frekans artışları ile birlikte 2019 yılında sunduğu kapasitenin üzerine çıkan Türk Hava Yolları, bu bölgelerde 2021 yılı son çeyrekte 2019 yılı aynı dönemine göre kapasitesini 1,3 katına çıkarmıştır. 2021 yılı toplamında ise kapasitesini 2019 yılına göre %8,6 artırmıştır. 2022 yılında imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak yeni uçuş noktaları açmayı planlayan Türk Hava Yolları, ilave frekanslar ile birlikte bu bölgelerdeki güçlü büyümesini sürdürecektir.

Uzak Doğu bölgesinde ise bölge ülkelerindeki kısıtların devam etmesi ve bölge çıkışlı uluslararası yolcu pazarı hacminin yeterli seviyeye gelmemesi nedeni ile Türk Hava Yolları bu bölgede 2019 yılında sunduğu kapasite düzeyine ilerleyen yıllarda ulaşmayı öngörmektedir. Diğer bölgelerde ise pazardaki gelişmelere bağlı olarak özellikle yaz sezonu ile birlikte önemli bir toparlanma beklenmektedir.

AnadoluJet markası ile 2020 yılında başlanan dış hat açılımını 2021 yılında da devam ettiren Türk Hava Yolları, 2022 yılında da ilgili pazarlarda derinleşmeye devam edecektir.

Pandemi döneminde öncü adımlarla büyümesini sürdürerek 2021 yılında 1,88 milyon ton kargo taşıyan ve ÜTK (Ücretli Ton Kilometre) bakımından entegratörler hariç dünyada beşinciliğe yükselen Turkish Cargo, belly kargonun toparlanması ile değişen pazar koşullarına rağmen taşınan kargoda güçlü pozisyonunu korumaya devam edecektir.