01.04.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Mali Denetim Komitesine Komite Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mecit EŞ'in; Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri YAZICI'nın, Komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin atanmalarına karar verilmiştir.