16.04.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Mart 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

  • Ocak-Mart 2012 döneminde 8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 10 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16, dış hatlarda %33 oranında gerçekleşmiştir.
  • Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2012 dönemine kıyasla sırasıyla %21 ve %38 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu Doluluk oranı 5,1 puan artışla %77,9 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2012 döneminde 20.6 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artarak 25 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14, dış hat uçuşlarda %22 oranında gerçekleşmiştir.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2012 döneminde 15 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %30 artarak 19.5 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %17, dış hat uçuşlarda %32 oranında gerçekleşmiştir.
  • Konma Sayısı, Ocak-Mart 2012 döneminde 64.360 iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artışla 77.901'e,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Mart 2012 döneminde 191 iken, 2013 yılının aynı döneminde %15 artışla 219'a,
  • Kargo-Posta, Ocak-Mart 2012 döneminde 108.252 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %14 artışla 122.932 ton'a,
  • yükselmiştir.