27.10.2015 - Özel Durum Açıklaması

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Çelik-İş Sendikası arasında 1 Temmuz 2015 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi ve yaklaşık 5500 çalışanı kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmıştır.

İmzalanan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2015 yılının ikinci altı ayı için %7, 2016 yılının ilk altı ayı için %5, 2016 yılının ikinci altı ayı ve takip eden altı aylık dönemlerde ise altı aylık enflasyon rakamlarına ilave yüzde 0,5 ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır. Yapılacak olan ücret artışlarının dışında, her ay çalışanlara ödenmekte olan sosyal yardım miktarı da, brüt olarak 1'inci yıl için 390 liradan 485 liraya, 2'nci yıl için 485 liradan 550 liraya ve 3'üncü yıl için de 550 liradan 615 liraya çıkarılacak, sendika üyesi tüm çalışanlara bir defaya mahsus 1.550 lira brüt ek ödeme yapılacaktır.