19.09.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 2015 yılı revize trafik beklentilerini içeren güncel yatırımcı sunumu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.