Finansman

Türk Hava Yolları'nın finansman politikası, en uygun borçlanma maliyetlerini elde etmek amacıyla, finansman seçeneklerini yapısal ve bölgesel açılardan çeşitlendirerek uzun vadeli finansmana odaklanmaktır. Türk Hava Yolları Finansman ekibi, satın alınacak uçaklara ilişkin finansman gereksinimlerini karşılamak için, uluslararası kredi piyasalarının sunduğu alternatif opsiyonları dikkate alarak finansman seçiminde esneklik sağlar.

Para ve sermaye piyasalarındaki en düşük maliyetli finansal enstrüman olan varlığa dayalı (uçak teminatlı) uçak finansmanı yöntemi, sağladığı uzun dönem borçlanma opsiyonu ve sınır ötesi vergi avantajları nedeniyle beraberinde getirdiği yüksek kredibilite ve finansman yapısının uygun kredi koşulları çerçevesinde Türk Hava Yolları’nın borç kompozisyonunda en önemli kalemi oluşturmaktadır.

Buna ek olarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle, Türk Hava Yolları'nın filosunda bulunan uçakların %24’ünün finansal teminat olarak gösterilmemiş olması da bilançonun maddi duran varlıklar kalemini güçlü şekilde olumlu yönde desteklemekte ve ihtiyaç duyulması halinde Şirket’in likidite pozisyonuna katkı sağlayacak özelliktedir.

Türk Hava Yolları’nın güncel uçak finansmanı borç portföyü, ihracat kredi ajansları tarafından garanti edilen krediler (örn. Avrupa, ABD ve İtalya ihracat kredi ajansları aracılığıyla), uluslararası özel sigorta şirketleri tarafından  garanti edilen  krediler (yüksek kredi notuna sahip sigorta şirketlerinden oluşan sigorta konsorsiyumları, örn. AFIC, Balthazar), özel garantili krediler/finansmanlar (örn. Aviation Capital Group tarafından geliştirilmiş AFS programı), Fransız ve İtalyan vergi kalkanı avantajına sahip garantili veya ticari krediler, Japon özsermayeli faaliyet tipi satın alma opsiyonlu finansal kiralamalar (JOLCO), teminata dayalı sermaye piyasası araçları (örn. USD ve JPY cinsinden ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikaları-EETC), kısa ve uzun dönemli faaliyet tipi finansal kiralamalar, ticari kredili finansal kiralamalar gibi uluslararası piyasalarda ileri derecede rekabetçi finansman çözümleri sağlayan finansal araçlardan oluşmaktadır. Yatırımcı tabanı Japonya, Çin, Avrupa ve ABD merkezli banka, finansal kurumlar ve finansal kiralama kuruluşlarını kapsamakta olup, bölgesel ve jeopolitik riskleri minimize edecek şekilde çeşitlendirilmiştir. Gelecek dönemde Türk Hava Yolları finansman kaynaklarını, daha yenilikçi borçlanma enstrümanları ve yeni finansör ortakları ile çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik konusuna verdiği önem doğrultusunda ESG (Environmental, Social and Governance) kısaltmasıyla tanımlanan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelli yatırımlar ile yenilikçi ve yeşil borçlanma enstrümanlarının kullanılması da gündemde olacaktır.

Türk Hava Yolları, uzun vadeli borçlanma kararlarında uygulanacak para birimlerinin seçiminde pek çok kriteri baz almaktadır. Finansmanda kullanılacak para birimi seçiminde; ilgili para birimindeki faiz oranlarının finansmanın maliyetine olan genel etkisi ve olası döviz kuru riskinden korunmak amacıyla satışlardan gelir elde edilen döviz cinslerinin tercih edilmesi gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Türk Hava Yolları tarafından, uyguladığı döviz kuru riskinden korunma politikasına uygun olarak, uçak finansmanı işlemlerinde aşağıdaki grafikte görüleceği üzere EUR, USD, JPY ve CHF gibi farklı para birimleri kullanılabilmektedir.