Kar Dağıtım Politikası

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, dağıtılabilir net karın en az %20’sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Ortaklığın orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir, kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödeyebilir.