Bilgilendirme Politikası

Türk Hava Yolları A.O., hisse senetleri Borsa Istanbul’da işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın bilinci içerisinde, ilgili kanunlarla uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Türk Hava Yolları A.O.nun kamuyu bilgilendirme politikasının amacı, Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası Katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Dosya Adı Boyut Tip
Bilgilendirme Politikası 156 KB