Bağış Politikası

Türk Hava Yolları AO (THY), sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu’nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde THY’nin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.