Finansör İlişkileri

Finans Stratejisi

Türk Hava Yolları finans stratejisinin amacı THY’nin kurumsal vizyonu doğrultusunda, sektör ortalamasının üzerinde büyüme trendinde sürekliliğin sağlanması ve rakiplerle rekabet gücünün artırılması hususunda finansal stratejileri belirlemek ve uygulamaktır. Bu bağlamda finansal istikrar, finansal esneklik ve yeterli likiditenin sağlanması ana öncelikler olarak belirlenmiştir.

Türk Hava Yolları Finans Başkanlığı’nın görevi:
Operasyonel nakit ihtiyacını karşılamak,
Kısa ve uzun vadede gerekli ve yeterli likiditeyi sağlamak,
Sermaye maliyeti ve komisyon, kur çevrim ücreti gibi diğer finansal maliyetleri minimize etmek,
Finansal risklerden korunabilmek amacıyla gerekli aksiyonları almak,
Sahip olunana nakit portföyüne maksimum getiriyi sağlayabilmek.

Söz konusu hususlardaki performans, Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilen Hazine ve Risk Yönetimi Komisyonu’nca izlenmektedir.

Sermaye Yapısı

Türk Hava Yolları, hava yolu ve uçak borçlanma pazarını yakından takip etmek suretiyle, büyüme stratejisi paralelinde, dinamik bir bilanço yönetimi yapmaktadır. THY’de optimum sermaye yapısı, karlılık ve nakit üretimini baz alan borçlanma kapasitesine göre belirlenmektedir. Bu bağlamda, THY uzun vadeli net kaldıraç oranını 4’ün altında tutmayı planlarken, orta vadeli kaldıraç olarak da ortalama 3 – 3.5 çarpanı hedeflenmektedir.
Düzeltilmiş Net Borç (2019’dan önce) = Toplam Borç (Finansal kiralama dahil) + 7x Kısa Dönemli ve Faaliyet Tipi Uçak Kira Ödemeleri – (Nakit ve Nakit Benzerleri + Vadeli Mevduatlar + Kısa Vadeli Ön Ödeme Alacakları + Transfer Güçlüğü olan Fonlar)
Düzeltilmiş Net Borç (2019’dan sonra) = Toplam Borç (Finansal ve Operasyonel kiralama dahil) – (Nakit ve Nakit Benzerleri + Vadeli Mevduatlar + Kısa Vadeli Ön Ödeme Alacakları + Transfer Güçlüğü olan Fonlar)
EBITDAR = EBITDA + Düzeltilmiş Kısa Dönemli ve Düzeltilmiş Faaliyet Tipi Uçak Kira Ödemeleri
Düzeltilmiş Kısa Dönemli ve Düzeltilmiş Faaliyet Tipi Uçak Kira Ödemeleri = Ağır Bakım Giderleri dahil Operasyonel Kiralar + Kısa Vadeli Uçak Kiralarının uçak ile ilgili kısımları (yaklaşık %55)

Borç servisinin karşılanmasının temini ve yeterli nakit düzeyinin korunabilmesi için operasyonel nakit üretimi ve karlılık konularına öncelik verilerek ilgili hususlar sürekli takip edilmektedir.
Uçak Borç Servisi = Finansal Kira Anapara ve Faiz Ödemeleri + Ağır Bakım Giderleri dahil Operasyonel Kira Ödemeleri 

Likidite

Türk Hava Yolları Hazine Müdürlüğü, Ortaklığın nakit akım tahminlerini, fiili nakit akımını ve borç/alacak vade yapısını izleyerek; gerekli ve yeterli likiditeyi bulundurmanın yanında, banka ve diğer dış kaynakları da ihtiyaç durumunda kullanıma hazır tutmak suretiyle likidite riskini yönetir.
Toplam Likidite = Nakit ve Nakit Benzerleri + Vadeli Mevduatlar + Kısa Vadeli Ön Ödeme Alacakları + Transfer Güçlüğü olan Fonlar

Türk Hava Yolları’nın sahip olduğu likiditenin yanında, bankalardan da geniş bir kredi sağlama potansiyeline sahiptir. Mevcut durumda Ortaklığın yerli bankalar nezdinde teminatsız olarak 3 milyar USD civarında kredi limiti bulunmaktadır.