Sektör Bilgisi

Sektör Bilgisi Uçak Bileti

Sektör Bilgisi Uçak Bileti

Sektörel Gelişmeler ve 2015 Beklentileri

Havayollarının en büyük gider kalemi olan akaryakıt fiyatlarındaki gerileme şirketlerin giderlerini önemli oranda azaltarak 2015 yılında karlılıklarının artmasındaki en büyük etken olmuştur. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) göre 2015 yılının ilk altı ayında toplam net karını %70 arttıran sektörün 2015 yılının genelinde, gelirlerde yaşanacak %1 gerilemeye rağmen, net karının %80 artışla 29 milyar ABD Doları’na ulaşması beklenmektedir. Diğer taraftan, petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş yakıt tüketimi ve dolayısıyla operasyonel maliyeti yüksek olan eski uçakları karlı kılarak havayolları filolarından çıkışlarının ertelenmesine neden olmuştur. Bu durum küresel çapta arz edilen yolcu kapasitesinin ve rekabetin artmasına ve sebep olmuş ve yolcuların daha uygun fiyatlarla uçmasını sağlayarak küresel talebe pozitif yönlü katkı sağlamıştır. 2015 yılında dünya havayolu trafiğinin %6 büyümesi beklenmektedir.

Türkiye’de 2003 yılından itibaren yapılan yasal düzenlemeler sonrasında sektörde faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin artmasıyla birlikte hızla büyüyen havacılık sektörü, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerinin ucuzlaması sonucunda gelişmeye devam etmektedir. 2003-2014 döneminde, Dünya havacılık sektörü yıllık ortalama %5,7 büyürken, Türkiye havacılık sektöründe bu büyüme %13,7 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye pazarındaki toplam yolcu sayısının ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen yolcu penetrasyon oranı yaklaşık olarak 3 katına çıkmış, buna rağmen, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında pazarda hala önemli ölçüde büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin tahminlerine göre 2015 yılında Türkiye havalimanlarından seyehat eden toplam yolcu sayısı %6,2 artışla 131 milyon’a, 2018 yılında ise 170 milyona ulaşması beklenmektedir.